Openbare werken en mobiliteit

De dienst openbare werken behandelt onder andere dossiers rond de gemeentelijke infrastructuur, het technisch beheer van gemeentegebouwen en de uitbreiding en aanpassingen aan nutsleidingen (waterleidingnet, TV-distributienet, laag- en hoogspanningsnet, aardgasnet).

Wil je meer informatie over de werken in jouw straat of heb je een vraag over verkeer, mobiliteit of groenonderhoud in het openbare domein? Dan bezorgt deze dienst je een antwoord.

Waarvoor kan je bij ons terecht?