Pesticidenvrij

Wat

Onkruidverdelgers, rattenvergif, insecticiden, … Allemaal zijn het chemische bestrijdingsmiddelen, ook wel kortweg 'pesticiden' genoemd. Ze kunnen een plaag effectief bestrijden, maar tegelijk zijn ze ook schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Zo worden heel wat producten omschreven als 'mogelijk kankerverwekkend' en zijn ze bijzonder schadelijk voor het waterleven.

Stond je er al eens bij stil dat deze pesticiden vaak niet alleen het onkruid of de plaag zelf doden, maar ook onschadelijke planten, insecten en andere organismen die wél nuttig kunnen zijn? Pesticiden dringen ook in de bodem en tasten het grondwater aan. Of ze vloeien mee met het regenwater naar de riolen en in de waterlopen. Zo komen restanten van pesticiden uiteindelijk in ons drinkwater terecht. Daarom is het aan te raden om andere bestrijdingsmethodes, zonder chemische bestanddelen, te gebruiken. Vermijd ook pesticiden om je terras of oprit onkruidvrij te houden.

Zonder pesticiden sinds 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 mogen steden en gemeenten volgens het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van alle parken, bermen en straten. Ze schakelden sindsdien volledig over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.

Ook scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen en kinderdagverblijven moeten sinds 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden.

Voor private sport- en recreatie-terreinen, speelterreinen en verharde terreinen groter dan 200 vierkante meter moest het onderhoud ook anders. In de eerste plaats moet het gebruik van pesticiden voorkomen worden. Als er toch bestrijding van ongewenste dieren of planten nodig is, moet dat met alternatieve methoden gebeuren. Pas als het beheer niet zonder pesticiden kan, worden chemische middelen zeer lokaal ingezet. 

Sinds 1 januari 2015 geldt ook een verbod op het gebruik van pesticiden op het trottoir. Veeg of borstel het trottoir daarom regelmatig. Zo voorkom je plantengroei. Het kan ook geen kwaad als er eens een sprietje staat. Als er toch planten groeien op je trottoir, trek die dan uit of gebruik eventueel een onkruidverbrander. Een onkruidbrander werkt wel alleen bij droog weer. Let op: voor pesticidengebruik op je trottoir riskeer je een GAS-boete.

Verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat 

Op terreinen die gebruikt worden door particulieren mogen amateurgebruikers geen glyfosaathoudende pesticiden gebruiken. Professionele gebruikers, zoals landbouwers en tuinaannemers, mogen dat nog wel. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu.

Professionele gebruikers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen. Een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden over glyfosaat kan je terugvinden op zonderisgezonder.be

Tuinieren zonder pesticiden kán 

Ondanks een verbod op het gebruik van glyfosaat kan je problemen met onkruid voorkomen door een doordacht ontwerp en aanleg. Elke situatie waar voorheen glyfosaat voor gebruikt kon worden, kan je ook zonder pesticiden oplossen dankzij deze handige bestrijdingsgids. Wil je nog meer tips om te tuinieren zonder pesticiden te gebruiken? Tips kan je terugvinden op de website van vmm.