Volkstuintjes

Wat

Op twee verschillende locaties stelt het gemeentebestuur gratis volkstuintjes ter beschikking aan inwoners van de gemeente. Na betaling van een waarborg mogen er groenten, fruit en bloemen geteeld en gekweekt worden.

Langsheen de Rollebeekstraat zijn er 8 loten en langs de Vremdesteenweg 11 loten (zie bijlage).
Er werd een reglement opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad. Een aanpassing op artikel 12 werd eveneens goedgekeurd (zie bijlage).