Wegwijzers aanvragen

Wat

Als je een wegwijzer wil plaatsen, moet je een aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per post of in het gemeentehuis bij onze dienst.

Hou er rekening mee dat wegwijzers van bedrijven niet worden toegelaten aan de gewestwegen Autolei en Herentalsebaan.

De aanvraag bevat de formulieren die je onderaan vindt en een duidelijk liggingsplan met de aanwijzing van de richting waarnaar de pijl(en) moet(en) wijzen. je mag de aanvraag per mail of per post bezorgen.

Procedure

Als het college akkoord gaat met de plaatsing van de aangevraagde wegwijzer(s), wordt er een factuur aan de aanvrager bezorgd. Vanaf de betaling duurt het ongeveer 2 maanden voor de wegwijzer geleverd en geplaatst wordt.

Bedrag

Een wegwijzer kost 305 euro, plaatsing en BTW inbegrepen. Een dubbelzijdige wegwijzer is ook mogelijk, daarvoor rekenen we het dubbele bedrag aan. Meer informatie vind je in de richtlijnen.