Zone fietsstraat in Wommelgem: resultaten enquête fietsers

Wat

In Wommelgem zijn drie zones fietsstraat. Dat zijn aaneengeschakelde fietsstraten waar fietsers niet voorbijgestoken mogen worden. Op die manier geven we op bepaalde routes prioriteit
aan fietsers. Wat vinden zij zelf van deze zones? We stelden de vraag aan vijftien fervente fietsers van de Fortfietsers en de Fietsersbond.

In een fietsstraat bepaalt de fietser het tempo van het verkeer. Deze situatie is voor de weggebruikers én het lokaal bestuur soms nog even wennen. Wat gaat er goed? Wat kan er nog verbeterd worden? En kennen automobilisten hun plaats in deze nieuwe opstelling?

In de antwoorden op onze enquête komen vier bevindingen naar voren. Maar eerst overlopen we nog eens de verkeersregels in een fietsstraat.

1. In een fietsstraat blijft het gemotoriseerd verkeer (ook bromfietsers) achter de fietsers. De straten blijven bereikbaar voor iedereen. Fietsers mogen andere voertuigen wel links inhalen. Fietsers dienen wel steeds rechts van de weg te rijden en mogen het tegemoetkomende verkeer niet hinderen.

2. Alle weggebruikers moeten zich wel aan de maximumsnelheid van 30 km/u houden.

3. Andere verkeersregels (zoals voorrang van rechts) blijven ook gewoon gelden.

4. In Wommelgem zijn momenteel drie zones fietsstraat: zone Zuid (onder andere de Pietingbaan, de Leliebaan en de Populierenbaan), zone Centrum (onder andere de Moffenhoeven en de Rooseweg) en de zone ronde de Selsaetenstraat (onder andere de Diepenbeekstraat en de Selsaetentuinwijk). Wanneer je de zone binnenrijdt, zie je het bord. Tot aan het bord ‘Einde zone fietsstraat’ gelden bovenstaande regels.

Bevinding één: de fietsers zijn fan

De overgrote meerderheid van de bevraagde fietsers staan positief tegenover het inrichten van fietsstraten. Enkele reacties: ‘Wij zijn enorme fans van de fietszones. De Rollebeekstraat was vijf jaar geleden nog een drukke sluipweg. Nu zijn het hier rustige fietswegen.’ ‘Sinds de
Moffenhoeve eenrichtingsverkeer is voor auto’s, rijden er ook minder auto’s. Dat is zeer aangenaam. Daardoor is er ook minder verkeer in de Van Asschestraat en stoort het niet dat die straat geen fietsstraat meer is.’

Ook de Fortfietsers zijn enthousiast: ‘We kunnen de inrichting van fietsstraten alleen maar toejuichen.’ De Fietsersbond is eveneens voorstander en geeft zelfs aan dat er nog ruimte is voor meer.

Bevinding twee: niet elke straat kan fietsstraat worden

De bevraagden gaven zelf enkele suggesties voor nieuwe fietsstraten. Zo werd geopperd om van de Fortbaan een fietsstraat te maken. De volledige Stommehoevenstraat werd genoemd en zelfs de hele dorpskern. We nemen elke suggestie ter harte, maar moeten ook kijken naar
het bredere plaatje. Ook voor auto-en vrachtverkeer moeten we verkeersassen voorzien. Het doel van de zones fietsstraat is net om een parallel alternatief te bieden. Waar al een fietspad aanwezig is, zetten we liever in op eventueel herstel. We kunnen uiteraard niet elke straat tegelijkertijd onder handen nemen. We zijn er ons van bewust dat deze langetermijnplanning
soms voor frustratie kan zorgen. Maar straat per straat werken we aan het fietscomfort en de verkeersveiligheid!

Bevinding drie: een fietsstraat werkt pas als automobilisten meewerken

Wanneer je een zone fietsstraat inrijdt, zie je het verkeersbord hiernaast. Totdat je het bord ‘Einde zone’ tegenkomt, staat de fietser op één en mag je als automobilist dus niet inhalen. Rij hoffelijk en hou voldoende afstand van fietser(s). Zo geef je hen een veilig gevoel. Dat is nu nog niet altijd het geval. Enkele reacties: ‘Ik voel mij opgejaagd als er een auto achter mij
aankruipt.’ ‘Als een wagen achter je blijft hangen, is dat soms vervelend. Zeker in langere straten zoals de Selsaetenstraat of Pietingbaan.’

De Fietsersbond merkt op: ‘Wanneer autobestuurders fietsstraten gebruiken als snellere of kortere route, zoals de Schranshoevebaan, voelen fietsers zich niet op hun gemak.’ We hebben dan ook aan politie MINOS gevraagd om extra aandacht aan deze straten te besteden tijdens hun patrouilles. Rij je met de wagen in een fietsstraat? Wees dan extra aandachtig en geef fietsers een veilig gevoel.

Bevinding vier: kleine ingrepen kunnen een groot verschil maken.

Enkele kleine vragen voor onderhoud of aanpassingen aan paaltjes kwamen ook naar boven. Zo vertelden de Fortfietsers: ‘Bepaalde paaltjes zouden zichtbaarder gemaakt moeten worden. Degenen die tijdens onze wekelijkse fietstochtjes vooraan rijden, zien ze wel. Maar de anderen
worden soms verrast door lage, donkere paaltjes. Zo heeft iemand van ons een enorme smak gemaakt.’

Ook met opmerkingen over overhangende hagen gaan we aan de slag. Zulke meldingen kan je ons altijd melden via de online meldingskaart. We contacteren indien nodig de
eigenaar, die vervolgens enkele weken de tijd heeft om de snoeischaar boven te halen. Op openbaar domein doen we zelf het nodige.