Meldpunt wegen

Wat

Alle weggebruikers kunnen gebreken aan de weginfrastructuur, zoals putten, scheuren of andere schade aan het wegdek, potentieel gevaarlijke situaties of gebrekkige bewegwijzering, melden aan de bevoegde instantie.

Elke weg is gelinkt aan de juiste instantie, zodat de melding altijd bij de juiste persoon terecht komt. In slechts vier eenvoudige stappen wordt een melding geregistreerd.

Uitzonderingen

Gewestwegen
Voor de gewestwegen kan je ook telefonisch contact opnemen op het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag vanaf 9 uur tot 19 uur).

Let op! Dit is enkel voor klachten over de toestand van autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen.

Gewestwegen in Wommelgem zijn de Herentalsebaan, Autolei, het rondpunt en de autosnelweg.

Meldingen via de Wegentelefoon worden opgevolgd door de provinciale afdelingen Wegen en Verkeer van het Agenstchap Wegen en Verkeer (MOW).