Aanvraag inname openbaar domein of signalisatievergunning

Wat

Een parkeerplaats nodig voor de verhuiswagen? Of om enkele dagen een container te plaatsen? Daarvoor moet je een parkeerverbod aanvragen.

Wil je als privépersoon of bedrijf werken uitvoeren en wil je daarbij gebruik maken van openbaar domein voor bijvoorbeeld het plaatsen van een verhuiswagen of voor het leveren van goederen, een container, een stelling, een kraan? Daarvoor heb je steeds een schriftelijke toelating inname openbaar domein nodig. 

Wil je (ook) een deel van de rijbaan, het voetpad of het fietspad innemen, dan heb je een signalisatievergunning nodig. Vergeet dan zeker niet om ook een signalisatieplan aan je aanvraag toe te voegen.

Wij werken met het aanvraagplatform EagleBe. Klik hier om het formulier te openen.

Wie?

Iedereen, zowel privé als beroepsmatig, kan een aanvraag indienen. Opgelet: zowel de aannemer als de opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de inname openbaar domein. Bijgevolg verifieer je best vooraf bij je aannemer of hij een toelating inname openbaar domein heeft. Omgekeerd doe je als aannemer hetzelfde.

Wanneer?

  • Minstens vijf werkdagen op voorhand voor aanvragen parkeerverbod, plaatsen container of ladderlift, zonder verkeershinder.
  • Minstens vijftien werkdagen op voorhand voor signalisatievergunningen (aanvragen met verkeershinder waarbij een signalisatieplan vereist is).

Hoe?

Een inname van het openbaar domein kan je volledig online aanvragen en afhandelen. Vul het online formulier in (klik hier).

Ondervind je problemen bij het invullen? Lees de handleiding na (klik hier) of bekijk een filmpje met uitleg (klik hier). Een signalisatievergunning wordt best online aangevraagd door de uitvoerder van de werken zelf, meestal de aannemer. Er zijn immers extra gegevens nodig zoals bijvoorbeeld grootte van de kraan, vrachtwagen of lift.

Vooraf aan je aanvraag

Bij een signalisatievergunning is er vaak een toelating of advies nodig van De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, de Luchthaveninspectie, de (federale) politie of hulpdiensten of een ander lokaal bestuur. Soms dient er een bewonersbrief opgemaakt te worden. De termijn van de aanvraag kan eventueel verlengd worden als er advies van derden of bijkomende documenten nodig zijn.

Prijs?

Voor het innemen van openbaar domein en het afleveren van signalisatievergunningen worden door de lokaal bestuur Wommelgem tot op heden geen kosten aangerekend.

Parkeerverbodsborden worden door onze dienst geplaatst en terug opgehaald. Deze service is gratis. Voor andere verkeersborden, afsluitingen of kegels moet je zelf zorgen.

Voorwaarden

Als je een container plaatst, dient die voorzien te zijn van de nodige signalisatie. Een voorbeeld daarvan vind je in de bijlage 'Containersignalisatie' onderaan dit product.

Bij een signalisatievergunning gelden er algemene voorwaarden. Ook deze vind je onderaan in de bijlage 'Algemene voorwaarden'.

Je moet steeds je toelating inname openbaar domein of je signalisatievergunning kunnen voorleggen op vraag van de bevoegde diensten.

Wanneer de locatie van de inname van het openbaar domein niet overeen stemt met de toelating, de signalisatie niet overeen stemt met het signalisatieplan of de voorwaarden niet nageleefd worden, kunnen de werken stil gelegd worden en kan de toelating zelfs ingetrokken worden.

Je moet de openbare weg proper houden. Bij werken in het openbaar domein dient die in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.

Als er parkeerverbodsborden geplaatst moeten worden, vergeet dat dan niet aan te duiden bij de aanvraag. Geef eventueel een beschrijving waar het parkeerverbod juist geplaatst moet worden.