Pastoor Van Craendreef

Wie was Arthur Franciscus Van Craen?

Arthur Franciscus Van Craen werd geboren in Bonheiden op 19 juni 1920. Op 25 juli 1943 werd hijĀ in Mechelen tot priester gewijd. Hij werd medepastoor in Tildonk van 1943 tot 1951. Op 23 december 1951 werd hij als kapelaan aangesteld in de parochie Onze Lieve Vrouw-boodschap op de Kandonklaar in Wommelgem. Op 20 augustus 1958 werd hij in dezelfde parochie tot pastoor benoemd. Hij bleef dit tot 1994. Hij overleed in het Middelaresziekenhuis van Deurne op Witte Donderdag, 24 maart 2005. Pastoor Van Craen was gedurende 43 jaar zielenherder van zijn parochie te Wommelgem-Kandonklaar.