Mobiliteitsplan Wommelgem - Wijnegem

Wat

Het gemeentebestuur Wommelgem stelde samen met dat van Wijnegem een intergemeentelijk mobiliteitsplan op. Op 15 december 2005 verklaarde de provinciale auditcommissie het mobiliteitsplan conform. Het plan is een goede basis voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Het mobiliteitsplan is een beleidsplan dat door tal van acties en maatregelen de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van de gemeente wil verhogen. Zo wordt er bijvoorbeeld zowel voor voetgangers als fiets-, auto- en vrachtverkeer een eigen beleid uitgestippeld, en worden de bestaande wegen onderverdeeld in verschillende typen, waaraan snelheidsregimes en inrichtingsprincipes worden gekoppeld.

In 2016 werd het plan van 2005 geactualiseerd en bijgestuurd naar de huidige omstandigheden en gewijzigde situaties. De gemeenteraden van beide gemeenten keurden de geactualiseerde versie in juni 2016 goed. Op 11 juli 2016 werd het mobiliteitsplan gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De uitgebreide tekst en bijhorende kaarten van het mobiliteitsplan vind je hieronder (in pdf-formaat).