Verwaarlozing dieren

Wat

Merk je verwaarloosde of mishandelde dieren op? Wie je contacteert, hangt af van de situatie.

  • Indien je de situatie als zeer dringend of zeer gevaarlijk voor mens of dier inschat, neem je best contact op met Politie Minos, via het noodnummer 101 of rechtstreeks met het wijkkantoor Wommelgem via tel. 03 451 98 60.
  • Is er eerder sprake van hinder (zoals geur- of lawaaihinder) maar is de situatie niet meteen gevaarlijk voor omstaanders, dan maak je je melding bij de milieudienst of de lokale politie.
  • Merk je dierenmishandeling op? Vul het formulier Meldpunt verwaarloosde dieren in zodat de Vlaamse overheid kan optreden.

Meldpunt verwaarloosde dieren

Problemen met dierenwelzijn in Vlaanderen kan je melden aan de dienst Dierenwelzijn via het online meldingsformulier voor verwaarloosde of mishandelde dieren, maar alleen als je de eigenaar van het dier kent. Ken je de eigenaar niet of is de situatie heel dringend, dan neem je zoals je hierboven kon lezen best contact op met de lokale politie.

Probeer het formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Dat is belangrijk om het dier snel te kunnen vinden. Anonieme meldingen kunnen niet behandeld worden, maar discretie wordt wel verzekerd.

Wat kan je melden?

  • Dierenmishandeling in woningen, kwekerijen, dierentuinen, asielen, weides, pensions, kermissen, ...
  • Problemen met de verkoop van dieren.
  • Katten en honden die door particulieren te koop worden aangeboden op sociale media (bijv. Facebook) of zoekertjes-websites (bijv. Kapaza). 

Meer info

Bekijk hier het formulier van het Meldpunt van verwaarloosde dieren.