Een schoolstraat is een veilige straat

Wat

Bij de start of op het einde van een schooldag kan het erg hectisch zijn aan de poort en in de ruimere omgeving van de school. Auto’s komen en gaan, durven al eens fout te parkeren en houden zich niet altijd aan de opgelegde snelheid. Dat zijn zaken waar de scholen, het bestuur én de politie niet blind voor zijn.

De scholen werken hard aan verkeerseducatie en proberen de kinderen zo de kennis te geven om zich veilig en zelfstandig in het verkeer te begeven. De strapdag is daar een mooi voorbeeld van. De scholen roepen die dag de kinderen en ouders op om naar school te trappen of stappen. 

Ook het gemeentebestuur draagt graag een steentje bij en levert een extra inspanning door schoolstraten in de voeren. Momenteel loopt er een proefproject in de Sint-Johannastraat voor de Sint-Johannaschool en in een deel van de Adolf Mortelmansstraat voor basisschool Het Oogappeltje.

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat wordt voor en na school tijdelijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Enkel fietsers en voetgangers zijn er toegelaten. In de volgende gevallen mag je nog wel voorbij de afsluiting:

  • als je in de straat woont of een garage hebt;
  • als je een vergunning van de wegbeheerder hebt;
  • prioritaire voertuigen zoals een ziekenwagen mogen door de straat rijden als hun opdracht het rechtvaardigt.Je moet in bovenstaande gevallen wel stapvoets door de straat rijden, de doorgang vrij laten voor de voetgangers en fietsers en hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Je mag de voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen of hinderen.

Een schoolstraat in de praktijk

Concreet wordt er aan de ingang van de straat een mobiele nadar geplaatst. De verkeersborden op de nadar geven aan dat je gedurende 30 minuten het afgesloten gedeelte niet mag in- of uitrijden. Breng je je kinderen met de auto, parkeer je dan wat verder in de straat. Hieronder vind je een overzicht van wanneer welke schoolstraat afgesloten is.

  Ma - di - do - vr Wo
Sint-Johannastraat 8.00 - 8.30 u.

15.20 - 15.50 u.

8.00 - 8.30 u.

11.55 - 12.25 u.

Dasstraat
(van de rotonde Handboogstraat - Dasstraat - Hoevenstraat tot op de Kerkplaats)

8.10 - 8.40 u.

15.20 - 15.50 u.

8.10 - 8.40 u.

11.55 - 12.25 u.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je graag iets kwijt over de schoolstraten? Gebruik dan de meldingskaart 'verkeersveiligheid'.