Meldpunt waterlopen

Wat

Zie je iets dat niet thuishoort in een waterloop? Meld het ons, zo kunnen we erger voorkomen. Een goed onderhouden waterloop betekent immers een vlotte waterdoorstroming en minder kans op overstromingen. Als melder help je ook de natuur een handje. Vissen die moeilijk stroomopwaarts geraken en moeilijk voedsel vinden, zullen je erg dankbaar zijn.

De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd Meldpunt gelanceerd.

Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen van wakkere burgers helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden. Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!

Meer info

Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dat via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken.