Trage wegen

Wat

Wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer bieden ongetwijfeld ook voor jou vele voordelen: je ontdekt er de natuur, ze zijn ideaal voor een leuke fiets- of wandeltocht en ze zijn een veilig alternatief voor drukke straten. Bovendien vertellen deze vaak eeuwenoude verbindingen iets over de geschiedenis. Kortom, trage wegen bieden ons heel wat waardevols en verdienen steeds onze aandacht. 

Jammer genoeg staan heel wat trage wegen in Vlaanderen onder druk. Grote verkeersaders snijden ze doormidden, ze worden verwaarloosd of soms zelfs onrechtmatig ingenomen. Onze gemeente ziet in de trage wegen kansen voor mens én natuur. We werken stapsgewijs aan de herwaardering van het trage wegennetwerk, want trage wegen zijn er voor ons allemaal. En hoe meer mensen zich te voet of per fiets verplaatsen, hoe minder druk en vervuilend gemotoriseerd verkeer onze leefomgeving aantast. Een goed trage wegennet biedt hier uitgelezen kansen.

Herwaardering

De gemeente tracht bestaande trage wegen te herwaarderen en waar mogelijk nieuwe trage verbindingen te creëren. Zo werd bijvoorbeeld, met steun van provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid, een nieuwe trage weg aangelegd doorheen de Schijnvallei. Dankzij deze trage weg kan je gemakkelijk te voet of met de fiets naar Wijnegem verplaatsen. 

Onderaan deze pagina kan je een informatieve kaart met het gemeentelijk trage wegennetwerk downloaden.