Verhakselen aan huis

Eén keer per maand kan je tot 2 m³ snoeihout gratis aan huis laten verhakselen en je wortelstronken laten ophalen. Het hakselhout blijft ter plaatse. Je kan het gebruiken tussen de planten om onkruid te weren, om paadjes te maken of je kan het gemakkelijk composteren.

Maak een afspraak

Leg je afspraak voor de hakselaar minstens een week vóór de hakselronde vast via het digitaal loket. Vermeld bij je afspraak of je ook wortelstronken wil laten ophalen. De data van de hakselronde vind je terug op de afvalkalender. Enkel in januari vindt geen hakselronde plaats, dan wordt een kerstbomenophaling (ook op afspraak) georganiseerd.

Richtlijnen

Leg je snoeihout in bussels klaar zodat de werkmannen de takken gemakkelijk en snel in de machine kunnen steken. Zorg dat de takken niet dikker zijn dan 12 à 14 cm diameter. Wortelstronken worden meegenomen op voorwaarde dat ze opgetild kunnen worden door een persoon die alleen werkt.

Per hakselbeurt wordt 2 m³ snoeihout gratis verhakseld. De resterende hoeveelheid laten we liggen. Je kan zonder probleem elke maand terug beroep doen op de hakseldienst om de resterende hoeveelheid klein te krijgen.

Wens je toch meteen de volledige hoeveelheid te laten verhakselen? Neem dan rechtstreeks contact op met de aannemer die verantwoordelijk is voor de hakselronde (contactgegevens te verkrijgen bij de milieudienst). Doe dat geruime tijd op voorhand, zodat de planning van de ronde niet in het gedrang komt. Je kan dan rechtstreeks met de aannemer afspreken hoe de meerkost (hoeveelheid bovenop de gratis 2 m³) verrekend wordt.