Parkeren

Wat

De auto is zowel op straat als in het straatbeeld prominent aanwezig. Hierdoor stijgt ook de parkeerdruk. Daarom zet de gemeente in op groene voortuinen en riep ze anderzijds de parkeerverordening in het leven om de 'problematiek' rond het parkeren zo goed mogelijk aan te pakken.

Groene voortuinen

Naar aanleiding van de parkeerproblematiek krijgt de gemeente ook meer te maken met de (onvergunde) realisatie van parkeerplaatsen in de voortuin. Het is echter niet toegestaan om de voortuin volledig te verharden buiten de strikt noodzakelijke toegangen tot garage(s) en de voordeur van het pand. De gemeente wil de voortuinen graag zoveel mogelijk groen houden en zoveel mogelijk stimuleren om ze groen(er) te maken en wel om volgende redenen:

  • Elke oprit op het privé domein zorgt voor een parkeerplaats minder op het openbaar domein, aangezien men voor een oprit niet mag parkeren. Een bijkomende parkeerplaats in de voortuin is daarom niet wenselijk.
  • De gemeente streeft ernaar om de oppervlakte van de verhardingen in de voortuin beperkt te houden zodat het hemelwater voldoende ruimte heeft om te infiltreren in de bodem.
    Hoe meer verhardingen in de voortuin, hoe minder plaats voor groenaanleg (struiken, bomen, bloemen en gras) wat nadelig is voor het ‘groene’ straatbeeld en de ‘groene’ aankleding van de woning. Een voortuin moet als tuin aangelegd worden en ook als zodanig behouden blijven.

Je kan bij ons terecht voor meer informatie of stuur gerust een mailtje met je vragen. 

Parkeerverordening

In dicht bewoonde straten is het ook in onze gemeente niet meer zo evident om te parkeren. Ook bij de oprichting van meergezinswoningen en bij de opsplitsing van een eengezinswoning naar een meergezinswoning stijgt de parkeerdruk. Het gemeentebestuur heeft daarom een gemeentelijke parkeerverordening goedgekeurd.

De verordening regelt eveneens de plaatsing van fietsenstallingen en vuilcontainers bij woningen en appartementsgebouwen. Als de functie van het project niet opgenomen is in deze verordening, dient een parkeerbehoeftestudie bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd te worden.