Jacht

Wat

De uitgangspunten van de jacht in Vlaanderen zijn het duurzaam gebruik van het wild en het voorkomen van schade. Beide aspecten vragen om een doordacht en planmatig wildbeheer. Om dat mogelijk te maken moet een jager beschikken over een faunabeheerplan waarin per wildsoort de doelstellingen en beheermaatregelen besproken worden. 

Wildbeheereenheid

Een goed wildbeheer vraagt ook om afspraken over de grenzen van de individuele jachtterreinen heen. Wildbeheereenheden vormen daarop het antwoord. Wommelgem valt voor de jacht onder de Wildbeheereenheid van Ranst. Meer informatie over jacht vind je op de website van Natuur en Bos.

Jagen met een vuurwapen

Om met een vuurwapen te mogen jagen moet een jager beschikken over een jachtterrein van minstens 40 hectare, en die oppervlakte moet aaneengesloten zijn. Om aan deze oppervlakte te komen, is in het verleden gebleken dat er gebieden als jachtterrein werden ingekleurd zonder medeweten van de eigenaar. Via Geopunt (het geoloket van de Vlaamse Overheid) kan je nakijken of jouw perceel ingekleurd staat als jachtterrein. Indien blijkt dat je perceel ingekleurd is en je dat niet wenst, kan je dit laten weten via deze meldingswebsite. Hieronder kan je een algemene versie van het kaartje bekijken. Voor meer details op straatniveau surf je naar Geopunt.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket