Omgevingsvergunning

De vroegere stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning werden begin 2018 vervangen door de omgevingsvergunning. Zo’n omgevingsvergunning heb je dus nodig wanneer je bouwt, verbouwt, sloopt, tot exploitatie overgaat, bomen rooit, een grond wil verkavelen of een bestaande verkaveling wil wijzigen.

Je dient deze aanvraag voor een omgevingsvergunning bij voorkeur digitaal in via het ‘Omgevingsloket’ (klik hier), waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd worden. Dat is efficiënter, bespaart tijd en papier. Je vindt een handleiding en een omschrijving van de verschillende onderdelen van dat ‘Omgevingsloket’ onder het kopje ‘Hoe een omgevingsvergunning aanvragen?’ Deze nieuwe werkwijze brengt wel grote veranderingen teweeg op administratief vlak. Daarom heeft de gemeenteraad tarieven vastgelegd bij besluit van 18 mei en 15 juni 2017. Je vindt deze bedragen onderaan terug onder het kopje ‘Tarieven’.

De vergunningsaanvragen waarvoor er momenteel een openbaar onderzoek loopt, kan je via de omgevingstoepassing bekijken onder het kopje ‘Openbaar onderzoeken’. Als de omgevingsvergunning werd verleend, kan je ze terugvinden onder het kopje ‘Bekendmakingen’.

Meer info?

Heb je vragen over specifieke plannen of dossiers, dan kan je steeds terecht bij de dienst Omgeving, Huisvesting en Veiligheid.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket