Omgevingsvergunning

Nooddecreet omgevingsvergunningen naar aanleiding van het coronavirus'Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.'

De vroegere stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning werden begin 2018 vervangen door de omgevingsvergunning. Zo’n omgevingsvergunning heb je dus nodig wanneer je bouwt, verbouwt, sloopt, tot exploitatie overgaat, bomen rooit, een grond wil verkavelen of een bestaande verkaveling wil wijzigen.

Je dient deze aanvraag voor een omgevingsvergunning bij voorkeur digitaal in via het ‘Omgevingsloket’ (klik hier), waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd worden. Dat is efficiënter, bespaart tijd en papier. Je vindt een handleiding en een omschrijving van de verschillende onderdelen van dat ‘Omgevingsloket’ onder het kopje ‘Hoe een omgevingsvergunning aanvragen?’ Deze nieuwe werkwijze brengt wel grote veranderingen teweeg op administratief vlak. Daarom heeft de gemeenteraad tarieven vastgelegd bij besluit van 18 mei en 15 juni 2017. Je vindt deze bedragen onderaan terug onder het kopje ‘Tarieven’.

De vergunningsaanvragen waarvoor er momenteel een openbaar onderzoek loopt, kan je via de omgevingstoepassing bekijken onder het kopje ‘Openbaar onderzoeken’. Als de omgevingsvergunning werd verleend, kan je ze terugvinden onder het kopje ‘Bekendmakingen’.

Meer info?

Heb je vragen over specifieke plannen of dossiers, dan kan je steeds terecht bij de dienst Omgeving, Huisvesting en Veiligheid.