Omgevingsvergunning

De vroegere stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning werden begin 2018 vervangen door de omgevingsvergunning. Zo’n omgevingsvergunning heb je dus nodig wanneer je bouwt, verbouwt, sloopt, tot exploitatie overgaat, bomen rooit, een grond wil verkavelen of een bestaande verkaveling wil wijzigen.

Je dient deze aanvraag voor een omgevingsvergunning bij voorkeur digitaal in via het ‘Omgevingsloket’ (klik hier), waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd worden. Dat is efficiënter, bespaart tijd en papier. Je vindt een handleiding en een omschrijving van de verschillende onderdelen van dat ‘Omgevingsloket’ onder het kopje ‘Hoe een omgevingsvergunning aanvragen?’ Deze nieuwe werkwijze brengt wel grote veranderingen teweeg op administratief vlak. Daarom heeft de gemeenteraad tarieven vastgelegd bij besluit van 18 mei en 15 juni 2017. Je vindt deze bedragen onderaan terug onder het kopje ‘Tarieven’.

De vergunningsaanvragen waarvoor er momenteel een openbaar onderzoek loopt, kan je via de omgevingstoepassing bekijken onder het kopje ‘Openbaar onderzoeken’. Als de omgevingsvergunning werd verleend, kan je ze terugvinden onder het kopje ‘Bekendmakingen’.

Lees het belastingsreglement op het aanvragen van omgevingsvergunningen na op Meeting Burger.

Meer info?

Heb je vragen over specifieke plannen of dossiers, dan kan je steeds terecht bij de dienst Omgeving, Huisvesting en Veiligheid.

Melding sluiten

Vaccinatiecampagne voor de brede bevolking van start

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne voor Wommelgem op deze overzichtspagina 

  • Je ontvangt een uitnodiging van het Agentschap Zorg en Gezondheid per brief. Momenteel krijgen de hoogste leeftijdscategorieën hun uitnodiging.
  • Heb je problemen om online een afspraak te maken? Neem contact op met de vaccinatiehelpdesk via het telefoonnummer op je uitnodiging.
  • Heb je geen vervoer naar het vaccinatiedorp? Alle vervoersopties kan je op deze pagina nalezen >>

Bekijk het overzicht van de geldende coronamaatregelen 

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne