Omgevingsvergunning

De vroegere stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning werden begin 2018 vervangen door de omgevingsvergunning. Zo’n omgevingsvergunning heb je dus nodig wanneer je bouwt, verbouwt, sloopt, tot exploitatie overgaat, bomen rooit, een grond wil verkavelen of een bestaande verkaveling wil wijzigen.

Je dient deze aanvraag voor een omgevingsvergunning bij voorkeur digitaal in via het ‘Omgevingsloket’ (klik hier), waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd worden. Dat is efficiënter, bespaart tijd en papier. Je vindt een handleiding en een omschrijving van de verschillende onderdelen van dat ‘Omgevingsloket’ onder het kopje ‘Hoe een omgevingsvergunning aanvragen?’ Deze nieuwe werkwijze brengt wel grote veranderingen teweeg op administratief vlak. Daarom heeft de gemeenteraad tarieven vastgelegd bij besluit van 18 mei en 15 juni 2017. Je vindt deze bedragen onderaan terug onder het kopje ‘Tarieven’.

De vergunningsaanvragen waarvoor er momenteel een openbaar onderzoek loopt, kan je via de omgevingstoepassing bekijken onder het kopje ‘Openbaar onderzoeken’. Als de omgevingsvergunning werd verleend, kan je ze terugvinden onder het kopje ‘Bekendmakingen’.

Het belastingsreglement op het aanvragen van omgevingsvergunningen is van toepassing op vergunningen die vóór 1 januari 2022 volledig en ontvankelijk zijn verklaard. Gebeurde dat pas na die datum? Dan is het nieuwe retributiereglement op het aanvragen van omgevingsvergunningen van toepassing.

Meer info?

Heb je vragen over specifieke plannen of dossiers, dan kan je steeds terecht bij de dienst Omgeving, Huisvesting en Veiligheid.