Informatie over omgevingsvergunningen

De vroegere stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning werden begin 2018 vervangen door de omgevingsvergunning. Zo’n omgevingsvergunning heb je dus nodig wanneer je bouwt, verbouwt, sloopt, tot exploitatie overgaat, bomen rooit, een grond wil verkavelen of een bestaande verkaveling wil wijzigen.

Het belastingsreglement op het aanvragen van omgevingsvergunningen is van toepassing op vergunningen die vóór 1 januari 2022 volledig en ontvankelijk zijn verklaard. Gebeurde dat pas na die datum? Dan is het nieuwe retributiereglement op het aanvragen van omgevingsvergunningen van toepassing.

Meer info?

Heb je vragen over specifieke plannen of dossiers, dan kan je steeds terecht bij de dienst Omgeving, Huisvesting en Veiligheid.