Water in en rond de woning

Wat

Water is een heel belangrijk aspect, ook wanneer het om bouwen en verbouwen gaat. Maar hoe pak je water in en rond de woning aan? Wat zijn de regels? Wat wordt er aanbevolen? Hoe kan je water duurzaam (her)gebruiken? Wat zijn de richtlijnen of verplichtingen voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, regenwater en het drinkwatercircuit?

Je vindt er meer informatie over in de waterwegwijzer bouwen en verbouwen.

Regelgeving

Aangezien we rekening moeten houden met een toename van rioleringsstelsels in Vlaanderen en dus ook in onze gemeente, zijn er enkele maatregelen die aan (ver)bouwers worden opgelegd om het hemelwater gefaseerd af te voeren o.a. via hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen. Dit om te voorkomen dat de riolering niet overbelast wordt door een massale toevloed van regenwater.

Aan welke dimensioneringscriteria deze voorzieningen moeten voldoen, kan je lezen in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Deze verordening dien je strikt na te leven.

Voor meer inhoudelijke informatie, raadpleeg zeker het technisch achtergronddocument bij de verordening.

Je kan ook steeds bij ons terecht als je nog bijkomende vragen hebt.