Afkoppeling regenwater

Wat

Wat is afkoppelen en hoe begin je eraan?

Wanneer een gescheiden rioolstelsel in een straat wordt aangelegd, moet het hemelwater van de woningen in die straat afgekoppeld worden. Ook bij nieuwbouw of grote renovaties is het afkoppelen van hemelwater verplicht. 

Afkoppelen is niet hetzelfde als een scheiding realiseren tussen de afvoer van hemelwater en afvalwater. Er is een nuanceverschil tussen de term scheiden en afkoppelen. Een eenvoudige scheiding kan gerealiseerd worden door het aanleggen van twee buizen, één die aansluit op de DWA-leiding (vuil water), een andere die aansluit op de RWA-leiding (hemelwater). Bij afkoppeling gaat men verder en probeert men bovenop de scheiding ook het hemelwater ter plaatse op te vangen met eventueel hergebruik, te infiltreren of te bufferen.

In de Vlarem II staat overigens duidelijk beschreven dat het aansluiten van hemelwater op de RWA-leiding slechts toegelaten is indien de andere opties technisch niet mogelijk blijken. Eén en ander hangt natuurlijk ook af van de ligging en type bebouwing.

Volgende publicaties helpen je verder op weg:

VMM Waterwegwijzer bouwen en verbouwen 
Vlario-dossier hemelwater
Vademecum praktisch afkoppelen

Voor de uitvoering van de afkoppelingswerken kan je ofwel zelf aan de slag, ofwel kan je beroep doen op een aannemer, loodgieter, tuinaannemer ...

Tip: Maak afspraken met je aannemer dat de laatste schijf van de betaling volgt bij een positief keuringsattest.

Aannemers die gespecialiseerd zijn in afkoppelingswerken, vind je in deze lijst.

Voor zeer complexe situaties kan een afkoppelingsdeskundige je begeleiden (opmaak plan, opvolging werken, oplevering). Een lijst met deskundigen vind je hier

Verplichte keuring van je waterafvoer 

Sinds 1 juli 2011 werd de verplichte keuring van de privé-riolering ingevoerd. Je kan hier onderaan deze pagina een folder raadplegen. Om de keuring van je afkoppelingswerken in orde te brengen, dien je beroep te doen op een gecertificeerd keurder. Die vind je in deze lijst.

Tip: Stel je keurder reeds aan vóór de werken. Zo kan hij je plan bekijken en weet je of je goed bezig bent.

Nog meer info of inspiratie nodig?

Nog meer informatie omtrent afkoppelingen vind je op de website van Vlario. Inspirerende voorbeelden om regenwater in je tuin op te vangen en te integreren vind je op de Nederlandse site van de stichting Rioned