Riolering

De riolering is een uitgebreid netwerk van buizen die het regenwater en afvalwater afvoeren naar pompstations, zuiveringsinstallaties, waterlopen en infiltratiegebieden. In een straat waar riolering voorzien is, is men steeds verplicht aan te sluiten op de riolering. In sommige gevallen is er al een wachtleiding voorzien of is er een bestaande aansluiting aanwezig die kan (her)gebruikt worden. In dit geval krijg je geen nieuwe aansluiting en moet je aansluiten op de reeds bestaande aansluiting. In sommige gevallen moet een volledig nieuwe aansluiting gemaakt worden. De bouwheer zorgt ervoor dat de afvoerbuizen geplaatst zijn tot aan de rooilijn samen met huisaansluitputjes, één voor het afvalwater en één voor het hemelwater. Dan kan er worden aangesloten op het openbare rioleringsnet. Hoe je een aansluiting kan aanvragen en wat de richtlijnen zijn hiervoor, kan je via onderstaande onderwerpen te weten komen. Wil je weten of je kan aansluiten op de riolering of dat je zelf je afvalwater moet zuiveren? Raadpleeg dan de zoneringsplannen.