Huisaansluiting op de riolering

Wat

Vooraleer over te gaan tot een huisaansluiting zijn er nog enkele zaken en algemeenheden waarmee je rekening moet houden.

Gescheiden of gemengd stelsel?

In het verleden werden woningen uitgerust met een gemengd rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater samen in één buis werden afgevoerd naar de straatriolering. De straatriolering vangt het afvalwater en het hemelwater samen op. Er worden echter hoe langer hoe meer gescheiden rioleringsstelsels aangelegd in de straat. In sommige straten van de gemeente is er nog steeds een gemengd rioleringsstelsel aanwezig.

Als je gaat bouwen of verbouwen, of bij straatwerken, ben je verplicht een gescheiden rioleringsstelsel op eigen terrein te voorzien. Dit betekent concreet dat het hemelwater afgekoppeld moet worden of zijn van het afvalwater. Raadpleeg hiervoor het gemeentelijk reglement 'keuring van de privé-waterafvoer'.

Je kan je rioleringsstelsel proactief aanpassen om later onnodige kosten te vermijden. Vraag gerust meer informatie als er straatwerken gepland zijn, als er iets niet duidelijk is en wanneer je werken gaat uitvoeren. Je mag hiervoor langskomen, of ons een mailtje sturen met je vragen.

Als je een nieuw rioleringsstelsel op privé domein gaat aanleggen

Je dient dan steeds rekening te houden met bepaalde dieptes. De onderkant van de buis voor het vuilwater (DWA) mag maar op maximum 80 cm diepte liggen. Voor de buis van het regenwater (RWA) geldt een diepte van maximum 60 cm diep.

Hou er rekening mee dat alle rioleringsputten (hemelwaterput, septische put en infiltratievoorzieningen) steeds achter de voorgevel geplaatst moeten worden.

Geen wachtleiding of oude aansluiting aanwezig? 

Als er geen wachtleiding of oude aansluiting aanwezig is ter hoogte van je woning, moet er een nieuwe aansluiting gemaakt worden op de riolering in de straat. Dit werk mag enkel door de aannemer van de gemeente uitgevoerd worden. De kosten worden gedragen door de aanvrager.

Procedure

Een huisaansluiting op de riolering aanvragen

Een aanvraag voor een rioolaansluiting dien je bij ons in via het formulier onderaan deze pagina. De aanvraag mag ook per mail bezorgd worden.

Voeg eventueel foto’s en een plan van het rioleringsstelsel op privé domein bij de aanvraag.

Betreft het een aansluiting bij een nieuwbouw mag je dit formulier alleen indienen wanneer de septische put al geplaatst is.