Jouw artikel of activiteit in 'de Wommelgemnaar'?

Wat

In 'de Wommelgemnaar' verschijnen niet alleen artikels over de dienstverlening van Lokaal Bestuur Wommelgem of partnerorganisaties. Ook verenigingen of individuele personen kunnen een artikel met een nieuwtje, een oproep of een activiteit inzenden.

Je verstuurt je artikel of gegevens steeds naar informatiedienst@wommelgem.be en respecteert de opgegeven deadlines. Je stuk is volledig (liefst in een Word-document) en je stuurt een foto mee in zo hoog mogelijke resolutie.

Activiteiten in 'de Wommelgemnaar'

Wanneer je een activiteit in Wommelgem organiseert en daar wat ruchtbaarheid aan wil geven, kan je de activiteit publiceren op UiT In Vlaanderen. Een selectie aan evenementen en activiteiten verschijnt in de activiteitenkalender van 'de Wommelgemnaar'. Het volledige overzicht kan je bekijken op onze gemeentelijke website.

Hoe publiceer je jouw activiteit op UiT en dus ook mogelijk in 'de Wommelgemnaar'? Voeg je activiteit vóór de deadline van 'de Wommelgemnaar' toe via de Uitdatabank (klik hier). Politieke activiteiten of activiteiten die enkel toegankelijk zijn voor eigen leden worden noch in UiT, noch in de activiteitenkalender gepubliceerd.

Vul het formulier op UiT volledig in: geef de start-en einddatum van je evenement, het start- en einduur, duid aan of het wekelijkse of eenmalige activiteit is, de prijs, de contactgegevens van de organisatie.

Artikels in 'de Wommelgemnaar'

Wanneer je een artikel inzendt, moet het onderwerp wel aan enkele voorwaarden voldoen.

  • Specifieke informatie over verenigingen en organisaties, die enkel voor de reeds aangesloten leden interessant is, nemen we niet op in 'de Wommelgemnaar'. Artikels met enkel de details van een evenement of activiteit, worden opgenomen in de activiteitenkalender. De communicatiedienst brengt de inzender van deze plaatsing op de hoogte.

    Actieve ledenwerving wordt niet aanvaard; ledenwerving als voetnoot bij een interview of artikel is wel toegestaan. Artikels over afgelopen activiteiten worden niet gepubliceerd, tenzij als foto in de eerstvolgende ‘Gespot’.

  • Acties voor het goede doel worden enkel nog gepubliceerd wanneer de initiatiefnemers en de actie zelf een duidelijke link met Wommelgem hebben. Wommelgemse initiatieven onder de brede paraplu van Music for Life, Rode Neuzendag of Kom op tegen Kanker worden zoveel mogelijk in één artikel beschreven in plaats van losse artikels.

    Individuele Wommelgemnaren die een unieke actie voor het goede doel opzetten, kunnen een artikel insturen; een jaarlijkse pannenkoekenslag van een vereniging (met enkel praktische details over de activiteit zelf) komt in de activiteitenkalender. Een activiteit met meer bijkomende (achtergrond)informatie wordt wel als artikel gepubliceerd.

  • Teksten die door verenigingen of individuele personen voor ‘de Wommelgemnaar’ werden aangeleverd, worden niet op de gemeentelijke website geplaatst. De activiteiten die je ingeeft via de Uitdatabank, worden wel automatisch gepubliceerd op onze website.