Woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. Daarom moet elke woning in Vlaanderen aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze kwaliteits- en veiligheidsnormen liggen vast in Vlaamse regelgeving. Het lokaal bestuur werkt mee aan de kwaliteitsbewaking van woningen, bijvoorbeeld door voor huurwoningen een verplicht conformiteitsattest op te leggen.