Meld een probleem

Meldingen aan de gemeente

Loopt er iets fout op het openbaar domein in onze gemeente? Dan is de kans groot dat het onder de gemeentelijke bevoegdheid valt. Zie je zwerfvuil? Werd een paaltje omgereden? Is een schommel in een speelplein stuk? Heb je vragen over een zieke boom op een plein? Zijn er problemen met de riolering in jouw straat? Of ontdekte je een put in de weg? Vul dan dit formulier in. De bevoegde dienst pakt jouw probleem aan.

Meldingen aan een andere instantie

Voor een aantal problemen is een andere instantie bevoegd. Stuur je melding rechtstreeks naar hen voor een snelle opvolging.

Volgende