Meld een probleem

Meldingen aan de gemeente

Loopt er iets fout op het openbaar domein in onze gemeente? Dan is de kans groot dat het onder de gemeentelijke bevoegdheid valt. Zie je zwerfvuil? Werd een paaltje omgereden? Is een schommel in een speelplein stuk? Heb je vragen over een zieke boom op een plein? Zijn er problemen met de riolering in jouw straat? Of ontdekte je een put in de weg? Vul dan dit formulier in. De bevoegde dienst pakt jouw probleem aan.

Meldingen aan een andere instantie

Voor een aantal problemen is een andere instantie bevoegd. Stuur je melding rechtstreeks naar hen voor een snelle opvolging.

  • Defecte straatlampen meld je bij Fluvius via dit formulier;
  • Over stroompannes vind je meer informatie via Fluvius;
  • Problemen aan de watervoorziening meld je bij Pidpa via dit formulier;
  • Problemen of vervuiling in een waterloop stuur je in via dit meldpunt;
  • Beschadigingen aan fietspaden stuur je in via dit meldpunt;
  • Knelpunten aan wegen meld je bij het Agentschap Wegen en Verkeer via dit formulier;
Volgende