Huisstijl

Wat

Net zoals elke onderneming heeft ook het lokaal bestuur een huisstijl ontwikkeld die je in elke communicatievorm ziet terugkeren. Het gebruik van het logo en het lettertype, en ook de algemene vormgeving, is onderworpen aan enkele richtlijnen en regels. De informatiedienst ziet erop toe dat die regels ook worden nageleefd.

Het verhaal achter de huisstijl

De integratie van het gemeentebestuur en het OCMW vraagt om een nieuwe, uniforme huisstijl. Met een nieuw logo streeft het Lokaal Bestuur Wommelgem naar herkenbaarheid. In het vorige logo vormden de drie everkopjes uit het wapenschild de inspiratie. Om een eigentijds beeld te creëren kozen we voor een eenvoudige gestileerde verwijzing in de vorm van drie driehoekjes. Daarop bouwden we verder tijdens de ontwerpfase van het nieuwe logo dat in juni 2019 onthuld werd. De nieuwe huisstijl en het nieuwe logo zullen langzaamaan meer zichtbaar worden in het Wommelgemse straatbeeld (affiches, 'de Wommelgemnaar', nieuwe straatnaambordjes...)

Logo

Het logo bestaat uit twee achter elkaar geplaatste ‘plectrums’. De plectrums zijn de hedendaagse, frisse versie van de driehoekjes in het oude logo. Vermits deze driehoekjes een verwijzing zijn naar de everzwijnkopjes op het wapenschild willen we deze elementen zeker behouden. In de nieuwe huisstijl krijgen deze plectrums bovendien een grotere grafische rol toebedeeld dan de oude driehoekjes. Met de vloeiende lijnen van het plectrum krijgt elke communicatiedrager een herkenbare identiteit. 

Onderaan kan je het logo downloaden. Gelieve bij het gebruik van ons logo even een mailtje te sturen naar informatiedienst@wommelgem.be.

Positionering

De plectrums zijn bewust achter elkaar geplaatst. Door de dynamische kanteling van de plectrums wordt beweging gesuggereerd, wat de slagzin ‘Dorp in beweging’ visueel ondersteunt. Dankzij de witte lijnen zijn de plectrums met elkaar verbonden; ze staan niet op zichzelf maar versterken elkaar en vormen samen één geheel. Deze waarden van verbinding, samenwerking en nabijheid typeren Wommelgem; onze gemeente slaat de verbinding tussen stad en platteland, tussen wonen en werken, tussen landbouw en middenstand, tussen het centrum en het Laar. Het logo vervat deze dynamische wisselwerking op een kleurrijke manier.

Bovendien vormt de combinatie van de plectrums de blaadjes van een bloem, met een symbolische knipoog naar de dahlia, de bloem die sinds 1953 gebruikt wordt voor de bloemenwagentjes tijdens de Grote en later de Kleine Bloemenstoet.

Kleuren

Blauw

Blauw wordt vaak geassocieerd met rust en vrede. Het is een kleur die staat voor intelligentie en verstand. Blauw wordt gezien als de kleur van vertrouwen, duidelijke communicatie en betrouwbaarheid. Meer associaties op de kleur blauw zijn loyaal, geduldig, sympathiek, vriendelijkheid en waarheid. Door associaties met integriteit en oprechtheid wordt blauw veel gebruikt in zakelijke logo’s.

Geel

De kleur van de zon is een vrolijke opvallende kleur. Geel wordt geassocieerd met energie, zon, lente, zomer, een nieuw begin, levensplezier en geluk. Deze kleur stemt vrolijk en positief. Geel geeft focus en doelgerichtheid. Door de stimulatie van het brein staat de kleur voor kennis, wijsheid en volwassenheid, maar ook voor creativiteit en fantasie. Positieve associaties met geel zijn een gevoel van geluk, warmte, vreugde en blijdschap.