Huisstijl

Net zoals elke onderneming heeft ook het gemeentebestuur een huisstijl ontwikkeld die je in elke communicatievorm ziet terugkeren. Het gebruik van het logo en het lettertype, en ook de algemene vormgeving, is onderworpen aan enkele richtlijnen en regels. De informatiedienst ziet erop toe dat die regels ook worden nageleefd.

Het verhaal achter de huisstijl

Sinds 2002 heeft onze gemeente een eigen imago. Voordien trad de gemeente in haar publicaties, aankondigingsborden, bewegwijzering ... op erg diverse manieren naar buiten. Daardoor was het niet altijd even makkelijk om de gemeentelijke informatie als zodanig te herkennen. Het werd dus tijd voor een consistente look en een duidelijk, herkenbaar gezicht.

In samenwerking met een grafisch ontwerper zochten we naar: 

  • een krachtig, hedendaags gemeentelogo dat zowel op drukwerken, affiches als straatnaamborden soepel kon worden toegepast,
  • een uniforme aanpak van alle gemeentelijke communicatie.

We lieten ons inspireren door de drie everkoppen die terug te vinden zijn op het gemeentewapen. Om een eigentijds beeld te creëren kozen we voor een eenvoudige, gestileerde verwijzing in de vorm van drie driehoeken. Voeg daar nog een tijdloos en stijlvol lettertype bij, en je krijgt een fris en krachtig beeld.

De driehoeken vormen eveneens het bindende element tussen de verschillende communicatievormen. Telkens wanneer de gemeente zich kenbaar maakt, zijn de driehoeken prominent aanwezig.

Bewoners in beeld

In het drukwerk wordt de Wommelgemnaar ook resoluut in beeld gebracht. Een dorp leeft immers maar door zijn inwoners en een gemeenschap is constant in beweging. Daarom werd ervoor gekozen om de gemeente niet langer door haar gebouwen voor te stellen, maar vooral onze inwoners op de voorgrond te plaatsen. Zonder de inbreng van die inwoners is een gemeente immers maar een dooie boel.

‘De Wommelgemnaar’ werd in een nieuw jasje gestoken en de huisstijl werd verder doorgetrokken naar onze straatnaamborden, billboards, affiches, flyers, spandoeken en alle andere communicatiemiddelen.