Duurzaam bouwen

Bekijk hieronder welke instanties je met raad en daad bijstaan om je bouw-of renovatieplannen duurzamer te maken. Je kan ook informatie inwinnen over de verschillende gemeentelijke premies voor duurzame renovaties. Je kan ook steeds de dienst Omgeving contacteren als je vragen hebt.