Crisiscommunicatie

Wat

Indien er een tijd van crisis zou aanbreken, dan staat de informatiedienst voor je klaar om extern te communiceren. Als er bijvoorbeeld rampen plaatsvinden waarbij de bevolking dringend en efficiënt moet worden geïnformeerd, zorgt de informatiedienst voor de nodige nieuwsberichten en coördineert ze de verspreiding ervan.

Je kan je sinds kort ook aansluiten bij BE-Alert. Zo ontvang je SMS'jes, voicemails of mailtjes van de gemeente, de provincie of een federale of gewestelijke minister die je waarschuwen en instructies geven in de nasleep van een overstroming of een terroristische aanslag.

Voor meer informatie neem je best een kijkje op de website van BE-Alert.