Adoptie

Adoptie is een juridische maatregel. De tussenkomst van de gemeente beperkt zich tot het overschrijven van de beslissing van de rechtbank en het aanpassen van de akten.

Voorwaarden

De adoptant(en) moeten in Wommelgem wonen.

Procedure

De procedure van adoptie start niet bij de gemeente Wommelgem.

Voor meer informatie kan je je als kandidaat-adoptant wenden tot het:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
tel. 02-533 14 76 

Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter. 
De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de gemeente.

Een buitenlandse adoptie moet je in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kan je de adoptiebeslissing in de gemeente van je woonplaats laten overschrijven. Belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven bij het gemeentebestuur van je woonplaats.

Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kun je terecht bij: 
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst internationale adoptie
Waterloolaan 115
1000 Brussel 
tel. 02-542 71 61

Binnen de 30 dagen na ontvangst van een vonnis moet de dienst burgerzaken de bevolkingsregisters en eventuele akten aanpassen. De identiteitskaart van de geadopteerde moet eventueel gewijzigd worden.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Voor buitenlandse adoptie: adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing.

Digitaal loket

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket