Adoptiepremie (reglement)

Wat

Artikel 1

Aan de ouders die kinderen adopteren wordt een gemeentelijke premie van 100 EUR per kind verleend.

Artikel 2

Om recht te hebben op deze adoptiepremie moeten de adopterende ouders hun wettelijke verblijfplaats minimum twee jaren in de gemeente hebben. Aan deze voorwaarde moet voldaan blijven tot op het ogenblik dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in het bezit wordt gesteld van het arrest of het vonnis dat de adoptie uitspreekt of homologeert.

Artikel 3

De gemeentelijke adoptiepremie wordt uitbetaald aan de rechthebbende op de kinderbijslag.

Artikel 4

Deze beslissing gaat in voor de adopties vanaf 1 januari 2014 en is beperkt tot het goedgekeurde krediet voorzien op de gemeentebegroting.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket