Adoptiepremie (reglement)

Wat

Artikel 1

Aan de ouders die kinderen adopteren wordt een gemeentelijke premie van 100 EUR per kind verleend.

Artikel 2

Om recht te hebben op deze adoptiepremie moeten de adopterende ouders hun wettelijke verblijfplaats minimum twee jaren in de gemeente hebben. Aan deze voorwaarde moet voldaan blijven tot op het ogenblik dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in het bezit wordt gesteld van het arrest of het vonnis dat de adoptie uitspreekt of homologeert.

Artikel 3

De gemeentelijke adoptiepremie wordt uitbetaald aan de rechthebbende op de kinderbijslag.

Artikel 4

Deze beslissing gaat in voor de adopties vanaf 1 januari 2014 en is beperkt tot het goedgekeurde krediet voorzien op de gemeentebegroting.

Melding sluiten

Vaccinatiecampagne voor de brede bevolking van start

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne voor Wommelgem op deze overzichtspagina 

  • Je ontvangt een uitnodiging van het Agentschap Zorg en Gezondheid per brief. Momenteel krijgen de hoogste leeftijdscategorieën hun uitnodiging.
  • Heb je problemen om online een afspraak te maken? Neem contact op met de vaccinatiehelpdesk via het telefoonnummer op je uitnodiging.
  • Heb je geen vervoer naar het vaccinatiedorp? Alle vervoersopties kan je op deze pagina nalezen >>

Bekijk het overzicht van de geldende coronamaatregelen 

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne