Werkingssubsidies voor culturele verenigingen

Wat

Erkende culturele verenigingen kunnen naast de basistoelage, een vast bedrag dat elk jaar wordt toegekend, ook aanspraak maken op een werkingstoelage. Deze werkingstoelage wordt berekend aan de hand van de activiteiten van voorgaand werkjaar.

Voorwaarden werkingstoelage

Een vereniging komt enkel in aanmerking voor de werkingstoelage als zij voldoet aan de voorwaarden om de basistoelage te bekomen en ook de vergaderingen van de cultuurraad regelmatig bijwoont. Zo mag de vereniging geen winst-of handelsoogmerken hebben, moet de meerderheid van de bestuursleden in Wommelgem wonen en vonden de activiteiten ook op Wommelgems grondgebied plaats. 

Verdeling werkingstoelage

De werkingstoelage wordt toegekend op basis van het aantal punten dat je vereniging scoort voor het inrichten van:

  • activiteiten voor cultuurspreiding;
  • activiteiten inzake vormingswerk;
  • specifieke kadervorming.

Bekijk het subsidiereglement voor culturele verenigingen op Meeting Burger.