Werkingssubsidie voor jeugdverenigingen

Wat

Jeugdverenigingen hebben steun nodig om hun werking te kunnen verzekeren. Zij bieden immers niet alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding aan, maar geven ook belangrijke waarden en sociale vaardigheden mee. Om die taken ten volle te kunnen waarmaken, steunt het lokaal bestuur de erkende jeugdverenigingen. Dat kan zowel op financieel als op materieel vlak (door diensten te verlenen). 

Zo geeft de gemeente een werkingssubsidie aan de erkende jeugdverenigingen die minstens negen maanden per jaar werking hebben en gemiddeld om de drie weken een ledensamenkomst houden. De werkingssubsidie wordt jaarlijks toegekend en berekend op basis van het voorbije werkjaar. Dat bedrag bestaat uit een basissubsidie (een vast bedrag) en een aanvullende subsidie (variabel en gebaseerd op een puntenberekening). 

Elk jaar schrijft de dienst vrije tijd de erkende jeugdverenigingen aan die in aanmerking komen voor een werkingssubsidie. Nieuwe jeugdverenigingen kunnen slechts aanspraak maken op deze subsidie indien zij erkend zijn door het lokaal bestuur en al een jaar werking achter de rug hebben (zie 'Algemene bepalingen en erkenningsvoorwaarden').

Bekijk het subsidiereglement voor jeugdverenigingen op Meeting Burger.