Volksraadpleging

Wat

De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente beslissen om de inwoners te raadplegen. Als de inwoners het initiatief nemen, dan moet dat in Wommelgem gesteund worden door ten minste 20% van de inwoners die ouder zijn dan 16 jaar. 

Voorwaarden?

Een volksraadpleging moet handelen over zaken van gemeentelijk belang. Een volksraadpleging is niet mogelijk voor vragen van persoonlijke aard, vragen over de rekeningen, de gemeentebelastingen, de retributies, het meerjarenplan en de aanpassingen daaraan en de budgetwijzigingen. 

Je mag voor je verzoek enkel het formulier gebruiken dat je hieronder kan downloaden. Na ontvangst onderzoekt het schepencollege of er voldoende geldige handtekeningen zijn. In dat geval organiseert de gemeenteraad een volksraadpleging. 

Inwoners zijn niet verplicht om deel te nemen aan de volksraadpleging, maar een minimale opkomst (… inwoners) is vereist. De gemeente moet op een objectieve manier informatie verschaffen aan de inwoners en de raadpleging moet met ja of neen kunnen beantwoord worden. Er kunnen meerdere vragen gesteld worden. 

De uitslag van de volksraadpleging is niet bindend, de gemeenteraad kan de uitslag dus naast zich neerleggen.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket