Vlaams Woningfonds

Wat

Vlaamse woonlening

Sinds 1 januari 2021 is het Vlaams Woningfonds de unieke verstrekker van de Vlaamse woonlening. Voor het aanvragen van de Vlaamse woonlening verandert er echter niets: zowel de personeelsleden van het Vlaams Woningfonds als van de kredietverlenende sociale huisvestingsmaatschappijen blijven klaarstaan om iedereen hierbij te helpen.

Voordelen

Je geniet niet alleen van een uiterst lage rentevoet, maar ook nog van volgende voordelen:

  • lenen tot 100% van de kostprijs (in voorkomend geval incl. btw, registratierechten en notariskosten) of van de waarde van de woning;
  • kosteloze schatting van de woning;
  • besparing van enkele honderden euro’s dankzij lagere kredietakte- en dossierkosten;
  • geen reserveringskosten bij lenen voor verbouwingen;
  • lenen zonder bancaire verplichtingen.

Voor meer informatie, zoals de voorwaarden waaraan je moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de Vlaamse woonlening, bekijk hieronder de folder.

Verzekering gewaarborgd wonen

Vanaf 1 januari 2023 kan je voor het aanvragen van de verzekering gewaarborgd wonen terecht bij het Vlaams Woningfonds (en niet langer bij het Agentschap Wonen Vlaanderen). Deze gratis verzekering kan worden afgesloten na het aangaan van een hypothecair krediet voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning. Daarmee kan men gedurende tien jaar verzekerd worden tegen inkomensverlies door plots werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van een zelfstandige activiteit. Je kan deze verzekering digitaal aanvragen via een online formulier (klik hier).

Meer info

Vlaams Woningfonds
www.vlaamswoningfonds.be 
Plantin en Moretuslei 66 – 68
2018 Antwerpen
Tel: 03-238 60 34