Vaststelling waarborg afvalcontainers en chipkaart

Wat

Aangenomen door het schepencollege op 28 november 2022
Publicatie op website: 29 december 2022

Artikel 1

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2013 met betrekkingen tot de waarborgregeling van afvalcontainers en chips wordt met ingang van 1 januari 2023 opgeheven.

Waarborg afvalcontainers

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 2023 wordt voor het gebruik van de container(s) een eenmalige waarborg gevraagd ten bedrage van 50,00 EUR per container, ongeacht de inhoud en ongeacht het afvaltype.

Artikel 3

De betaling van de waarborg dient te geschieden vóór de levering van de containers.

Artikel 4

Indien de container niet proper of helemaal niet wordt ingeleverd binnen een termijn van één
maand na wijziging van het adres, zal de waarborg automatisch worden ingehouden. In het
andere geval zal hij worden terugbetaald, met dien verstande dat de waarborg bij voorrang
kan aangewend worden tot aanzuivering van openstaande schulden van de ledigingen.

Artikel 5

In geval van oneigenlijk gebruik van de afvalcontainer kunnen de kosten van herstelling of
vervanging verhaald worden op de inwoner en kan de waarborg volledig worden ingehouden.

Artikel 6

Bij diefstal van de afvalcontainer kan er vrijstelling van inhouding verleend worden mits
bewijs van aangifte bij de politie.

Waarborg chipkaart

Artikel 7

Met ingang van 1 januari 2023 wordt voor het gebruik van de chipkaart door de verenigingen,
voor het openen en sluiten van de ondergrondse restafvalcontainer op het gemeentelijk recreatiedomein Fort II, een eenmalige waarborg gevraagd ten bedrage van 50,00 EUR per chipkaart.

Artikel 8

De betaling van de waarborg dient te geschieden vóór de levering van de chipkaart.

Artikel 9

Indien de vereniging het gemeentelijk recreatiedomein Fort II verlaat dient de chipkaart terug
ingeleverd te worden. Eén maand na verhuis, zal de waarborg automatisch worden ingehouden. In het andere geval zal hij worden terugbetaald, met dien verstande dat de waarborg bij voorrang kan aangewend worden tot aanzuivering van openstaande schulden van de ledigingen.

Artikel 10

In geval van oneigenlijk gebruik van de chipkaart kunnen de kosten van herstelling of vervanging verhaald worden op de inwoner en kan de waarborg volledig worden ingehouden.

Artikel 11

Bij diefstal van de chipkaart kan er vrijstelling van inhouding verleend worden mits bewijs van
aangifte bij de politie.