Vaststelling waarborg afvalcontainers en chipkaart

Wat

Aangenomen door het schepencollege op 10 december 2013
Publicatie op website: woensdag 14 maart 2018

Hoofdstuk I – Waarborg afvalcontainers.

Art. 1.- Met ingang van 1 januari 2014 wordt voor het gebruik van de container(s) een eenmalige waarborg gevraagd ten bedrage van 50,00 EUR per container, ongeacht de inhoud en ongeacht het afvaltype.

Art. 2.- De betaling van de waarborg dient te geschieden vóór de levering van de containers.

Art. 3.- Indien de container niet proper of helemaal niet wordt ingeleverd binnen een termijn van één maand na wijziging van het adres, zal de waarborg automatisch worden ingehouden. In het andere geval zal hij worden terugbetaald, met dien verstande dat de waarborg bij voorrang kan aangewend worden tot aanzuivering van openstaande schulden van de ledigingen.

Hoofdstuk II – Waarborg chipkaart.

Art. 1. - Met ingang van 1 januari 2014 wordt voor het gebruik van de chipkaart door de verenigingen, voor het openen en sluiten van de ondergrondse restafvalcontainer op het gemeentelijk recreatiedomein Fort II, een eenmalige waarborg gevraagd ten bedrage van 50,00 EUR per chipkaart.

Art. 2.- De betaling van de waarborg dient te geschieden vóór de levering van de chipkaart.

Art. 3. - Indien de vereniging het gemeentelijk recreatiedomein Fort II verlaat dient de chipkaart terug ingeleverd te worden. Eén maand na verhuis, zal de waarborg automatisch worden ingehouden. In het andere geval zal hij worden terugbetaald, met dien verstande dat de waarborg bij voorrang kan aangewend worden tot aanzuivering van openstaande schulden van de ledigingen.