Uittreksel strafregister

Wat

Een uittreksel uit het strafregister is het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. De instantie die het uittreksel vraagt en de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt. Er zijn drie modellen; zorg ervoor dat je bij je aanvraag precies weet waarvoor je het gaat gebruiken en welke instantie er om vraagt.

Model 1: Art.595

Dit model is bestemd voor een activiteit die niet valt onder één van de hieropvolgende modellen. Het is dus het meest algemene model.

Model 1: Art.596.1

Dit model is bestemd voor een aantal gereglementeerde activiteiten zoals wapen- of jachtvergunning, horecavergunning, transport (zowel goederen als personen),...

Model 2: Art.596.2 

Dit model is bestemd voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psychologische, medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Procedure

  • Je vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken;
  • Of je dient je aanvraag in via het digitaal loket (zie onderaan).

Afhandeling

Persoonlijk met je identiteitskaart of door een door jou gemachtigd persoon.

Wat meebrengen

Indien je het uittreksel zelf komt afhalen

  • je identiteitskaart;
  • reden/instantie waarvoor je het uittreksel nodig hebt.

Indien iemand anders het uittreksel komt afhalen

  • een kopie van je identiteitskaart
  • reden/instantie waarvoor je het uittreksel nodig hebt;
  • een ondertekend en gedateerd volmachtformulier (voor een leeg formulier, zie rechtsboven).