Toelage verbouwingswerken verenigingen

Wat

Wommelgemse verenigingen kunnen bij het Lokaal Bestuur een toelage aanvragen voor verbouwings- of renovatiewerken aan hun lokalen of voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Voor de start van de werken moet de vereniging een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Je aanvraag wordt besproken in het schepencollega na advies van de betrokken adviesraad. De voorwaarden om een toelage te verkrijgen, vind je in onderstaand reglement.

Bij een aanvraag dienen volgende documenten gevoegd te worden:

  • een motivatie van het uit te voeren project;
  • ten minste twee ramingen van de kostprijs of bestekken;
  • ofwel, in geval van aankoop, een kopie van de aankoopakte die de vermelding moet dragen van de registratie en eventueel de overschrijving van het hypotheekkantoor;
  • ofwel de documenten vereist voor de bouwaanvraag;
  • een duplicaat van de afgesloten verzekeringspolis tegen brand.