Aanvraag voor het plaatsen van tijdelijke terrassen

Wat

Voor welke tijdelijke terrassen heb je een toelating nodig?


Uitbaters die een tijdelijk zomerterrassen willen plaatsen bij hun horecazaak op het openbaar domein binnen het grondgebied van de gemeente Wommelgem, moeten hiervoor een aanvraag doen.

De vergunning kan verleend worden voor een zomerterras. Het zomerterras is de tijdelijke opstelling tussen maximaal 1 april en 30 september, al dan niet aansluitend aan de betreffende (pop-up) horecazaak.

Voor welke terrassen is dit reglement niet bedoeld?

Het reglement voor tijdelijke terrassen is niet van toepassing op

 • terrassen die onder een concessie of andere overeenkomst met de gemeente Wommelgem vallen.
 • de evenemententerrassen. De toelating voor een evenemententerras wordt aangevraagd via het evenementenloket samen met de toestemming voor de organisatie van het evenement. Een aparte terrasvergunning is niet vereist.
 • de uitbaters van (pop-up) horecazaken die een terras wensen uit te baten op privaat domein.
 • terrasuitrustingen die een omgevingsvergunning vereisen.

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvrager moet ten laatste 45 kalenderdagen voor de geplande opstelling van het zomerterras een aanvraag voor een terrasvergunning indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Hou er rekening mee dat de bevoegde dienst bijkomende adviezen kan vragen. Deze adviesvragen kunnen een impact hebben op de beslissingstermijn.

De aanvraag gebeurt digitaal via het formulier 'Aanvraag vergunning tijdelijk zomerterras'.

Vraag hier je vergunning aan.

Enkele belangrijke aandachtspunten:

 • De aanvrager en horecazaak voldoen aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen die uitgaan van de hogere en de gemeentelijke overheid.
 • Zorg voor een obstakelvrije doorgang voor voorbijgangers.
 • Denk aan toegankelijkheid voor personen met een beperking en evacuatiemogelijkheden.
 • De vrije doorgang van 4 meter voor de hulpdiensten wordt gerespecteerd.
 • De openingsuren van het terras zijn beperkt van 8 uur tot 22 uur. Om 22 uur worden de tafels en stoelen weggeborgen en met een kettingslot vastgelegd zodat alle gebruik na sluitingsuren voorkomen wordt.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van versterkte muziek op het terras.
 • Het terras wordt ordelijk en netjes ingericht.
 • Het terras en de omgeving wordt na sluitingstijd vrijgehouden van afval, lege flesjes of glazen en sigarettenpeuken.

Te bezorgen documenten:

Zie reglement voor details.

 • Verzekeringsattest BA
 • een plan met daarop aanduiding van de afmetingen van het gewenste terras en van alle inrichtingen (straatverlichting, verkeersborden…) en alle afmetingen in een zone van minimum 4 meter rond het gevraagde terras. De uitgangen en open en gesloten zijden van het terras zijn hierop duidelijk vermeld i.v.m. beoordeling verkeersveiligheid.
 • een plaatsbeschrijving met beeldmateriaal van de huidige toestand van de aangevraagde terraszone.
 • een beschrijving en, indien mogelijk ook beeldmateriaal van de gekozen terraselementen.
 • Drank- en/of horecavergunning indien van toepassing