Samenwerking Taalfabet

Wat

Het Lokaal Opvanginitiatief organiseert de materiële opvang van asielzoekers in een kleinschalig project. Deze dienst wordt volledig gesubsidieerd en kadert in het beleid van de federale regering.

Het OCMW wil de asielzoekers wegwijs maken in onze samenleving, hen begeleiden en informeren. Voor de duur van de lopende procedure van de kandidaat-vluchteling voorzien we een minimale financiële hulp in de vorm van wekelijks leefgeld.

Voor de opvang van de jongeren wordt samengewerkt met de vzw Taalfabet, om een permanente en kwaliteitsvolle omkadering te verzekeren. Zij laten de jongeren tot rust komen, leren hen om hun gevoelens en gedachten te uiten en bieden hen nieuwe perspectieven op een mooie toekomst.

Werking

De jongeren die toegewezen worden aan Taalfabet vzw gaan samen met hun begeleiding op zoek naar wat belangrijk voor hen is en op welke manier zij hun traject het best kunnen doorlopen met het oog op een succesvolle toekomst. Alle aspecten van het dagdagelijkse leven worden hier aangeleerd. Gaande van alleen wonen, het huishouden doen, de administratie opvolgen,… tot naar school gaan en een job zoeken. Gezien de problematiek ligt de nadruk sterk op overleg en netwerken (intens contact met voogden, scholen, advocaten, vrijwilligers,…).

Meer info

 Meer info over de werking van Taalfabet vind je op de website van Taalfabet.