Retributie voor het plaatsrecht van vaste constructies op het openbaar domein

Goedgekeurd op de gemeenteraad op 19 december 2019.
Gepubliceerd op website op 23 december 2019.