Retributie voor de inzameling restafval Fort 2 en in uitzonderlijke omstandigheden

Wat

Goedgekeurd op de gemeenteraad op 19 december 2019.
Gepubliceerd op website op 23 december 2019.