Premie huwelijksjubileum (reglement)

Wat

GOEDGEKEURD OP DE GEMEENTERAAD VAN 18 JUNI 2002

Artikel 1

Aan de echtparen die op datum van hun huwelijksjubileum in de gemeente gehuisvest zijn en er woonachtig waren op 1 januari van het jaar waarin zij hun huwelijksjubileum vieren, wordt ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum vanwege de gemeente toegekend:

- hetzij een premie ten bedrage van 125 EUR ter gelegenheid van een gouden huwelijksjubileum;
- hetzij een premie ten bedrage van 250 EUR ter gelegenheid van een diamanten, briljanten en platina huwelijksjubileum.

Artikel 2

Deze beslissing geldt voor de personen wiens jubileum plaatsvindt vanaf 1 juli 2002 en is beperkt tot het goedgekeurde krediet uitgetrokken op de gemeentebegroting.