Aanvraag vastgoedinformatie

Wat

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om heel wat vastgoedinformatie te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars. Vastgoedinformatie (ook wel notarisinfo genoemd) kan opgevraagd worden bij de gemeente.

De gemeente Wommelgem kiest ervoor om de vastgoedinformatie altijd als één geheel af te leveren. Deze informatie bestaat uit een uittreksel plannen- en vergunningenregister, alsook bijkomende informatie waarover de gemeente beschikt betreffende milieu en natuur, huisvesting, erfdienstbaarheden,…

Let wel op...

Het is niet omdat er in de bezorgde vastgoedinformatie geen overtredingen worden meegedeeld, dat er geen zijn. Deze niet-gekende maar toch bestaande inbreuken zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Procedure

Om vastgoedinformatie aan te vragen, dien je je eerst en vooral te registreren via het registratieformulier

Vervolgens kan je via het webformulier vastgoedinformatie opvragen voor een bepaald perceel.

Bedrag

Voor het afleveren van notarisinfo wordt vanaf 1/1/2020 door het lokaal bestuur een belasting van 90 euro per kadastraal perceel gevraagd. (Tot 31/12/2019 bedraagt het tarief 70 euro). De betaling dient online te gebeuren bij de aanvraag.

Termijn: 30 kalenderdagen na betaling.

Meer info

Alle aanvragen worden beheerd door de Afdeling Omgeving, te bereiken via omgeving@wommelgem.be

Melding sluiten

Vaccinatiecampagne voor de brede bevolking van start

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne voor Wommelgem op deze overzichtspagina 

  • Je ontvangt een uitnodiging van het Agentschap Zorg en Gezondheid per brief. Momenteel krijgen de hoogste leeftijdscategorieën hun uitnodiging.
  • Heb je problemen om online een afspraak te maken? Neem contact op met de vaccinatiehelpdesk via het telefoonnummer op je uitnodiging.
  • Heb je geen vervoer naar het vaccinatiedorp? Alle vervoersopties kan je op deze pagina nalezen >>

Bekijk het overzicht van de geldende coronamaatregelen 

Bekijk alle info over de vaccinatiecampagne