Aanvraag vastgoedinformatie

Wat

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om heel wat vastgoedinformatie te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Het opvragen van deze informatie gebeurt in de meeste gevallen via de notarissen of vastgoedmakelaars.

Vanaf 9 januari 2024 kunnen notarissen en vastgoedmakelaars terecht op het aanvraagplatform van de Vlaamse Overheid voor het opvragen van vastgoedinformatie voor percelen gelegen in Wommelgem. Andere aanvragers kunnen vanaf 1 februari 2024 gebruik maken van dit aanvraagplatform. Tot dan kan je nog gebruik maken van het huidige gemeentelijke aanvraagsysteem.

Deze vastgoedinformatie bestaat uit een uittreksel plannen- en vergunningenregister, alsook bijkomende informatie betreffende milieu en natuur, huisvesting, erfdienstbaarheden,…

Let wel op...

Het is niet omdat er in de bezorgde vastgoedinformatie geen overtredingen worden meegedeeld, dat er geen zijn. Deze niet-gekende maar toch bestaande inbreuken zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Procedure

Notarissen en vastgoedmakelaars:

Vanaf 9 januari 2024 via het Vastgoedinformatieplatform.

VIP - Vastgoedinformatieplatform | Digitaal Vlaanderen

Andere aanvragers:

Nog tot 1 februari 2024 via het gemeentelijk aanvraagsysteem (nadien ook via het vastgoedinformatieplatform):

Gemeentelijk systeem:

Om vastgoedinformatie aan te vragen, dien je je eerst en vooral te registreren via het registratieformulier

Vervolgens kan je via het webformulier vastgoedinformatie opvragen voor een bepaald perceel.

Bedrag

Voor het afleveren van notarisinfo wordt vanaf 1/1/2020 door het lokaal bestuur een belasting van 90 euro per kadastraal perceel gevraagd. De betaling dient online te gebeuren bij de aanvraag.

Termijn: 30 kalenderdagen na betaling.

Vanaf 9 januari verandert dit tarief. Meer informatie volgt.

Meer info

Alle aanvragen worden beheerd door de Afdeling Omgeving, te bereiken via omgeving@wommelgem.be