Aanvraag vastgoedinformatie

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om heel wat vastgoedinformatie te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars. Vastgoedinformatie (ook wel notarisinfo genoemd) kan opgevraagd worden bij de gemeente.

De gemeente Wommelgem kiest ervoor om de vastgoedinformatie altijd als één geheel af te leveren. Deze informatie bestaat uit een uittreksel plannen- en vergunningenregister, alsook bijkomende informatie waarover de gemeente beschikt betreffende milieu en natuur, huisvesting, erfdienstbaarheden,…

Let wel op...

Het is niet omdat er in de bezorgde vastgoedinformatie geen overtredingen worden meegedeeld, dat er geen zijn. Deze niet-gekende maar toch bestaande inbreuken zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Procedure

Om vastgoedinformatie aan te vragen, dien je je eerst en vooral te registreren via het registratieformulier

Vervolgens kan je via het webformulier vastgoedinformatie opvragen voor een bepaald perceel.

Bedrag

Voor het afleveren van notarisinfo wordt vanaf 1/1/2020 door het lokaal bestuur een belasting van 90 euro per kadastraal perceel gevraagd. (Tot 31/12/2019 bedraagt het tarief 70 euro). De betaling dient online te gebeuren bij de aanvraag.

Termijn: 30 kalenderdagen na betaling.

Meer info

Alle aanvragen worden beheerd door de Afdeling Omgeving, te bereiken via omgeving@wommelgem.be

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende onlangs opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket