Mantelzorgtoelage

Wat

De Wommelgemse Mantelzorgpremie is een financiële tegemoetkoming¬†voor informele thuiszorgers die zich vrijwillig en kwaliteitsvol inzetten voor zorgbehoevenden. Het OCMW ondersteunt deze vrijwilligers die ervoor zorgen dat ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen verblijven.

Voor wie?

Personen die mantelzorg bieden aan familieleden, vrienden of buren. Mantelzorg is een niet-beroepsmatige, aanvullende zorg aan zorgbehoevenden door iemand van zijn of haar sociale omgeving.

Voorwaarden

Het reglement vind je in bijlage. Meer info kan je krijgen bij de dienst thuis- en seniorenzorg van het OCMW Wommelgem.

Procedure

Je kan een aanvraag indienen bij de dienst thuis- en seniorenzorg van het OCMW. Het papieren aanvraagformulier kan je hieronder downloaden of invullen en rechtstreeks versturen naar het OCMW. Je kan ook een online aanvraag doen via ons digitaal loket.