Lokale adviescommissie

Wat

De Lokale Advies Commissie (kortweg LAC) beslist of elektriciteit, gas en water mogen afgesloten worden bij huishoudelijke abonnees. Daarvoor moeten strikte procedures gevolgd worden en mogen de nutsvoorzieningen slechts in drie gevallen afgesloten worden: bij gevaar, bij fraude of bij klaarblijkelijke onwil.

Het OCMW voert een onafhankelijk onderzoek om uit te maken of een afsluiting gerechtvaardigd is en kan ook hulp bieden aan personen die moeite hebben om hun energiefactuur te betalen. We onderzoeken elk geval steeds of afsluiting kan vermeden worden.

Samenstelling

De lokale adviescommissie wordt voorgezeten door het hoofd van de sociale dienst van het OCMW. De secretaris van de lokale adviescommissie is een maatschappelijk werker. Het OCMW wordt in de lokale adviescommissies ook vertegenwoordigd door een raadslid.

Procedure

Je wordt vooraf gecontacteerd door een maatschappelijk werker, die samen met jou een oplossing zoekt voor het gestelde probleem. Vervolgens word je uitgenodigd op de vergadering van de lokale adviescommissie om een oplossing te bespreken. De vergadering vindt plaats bij het OCMW.