Kleine Bloemenstoet: plukvergoeding

Wat

Voor het kweken, plukken en leveren van bloemen aan de vzw Vriendenkring Kleine Bloemenstoet en bestemd voor het bouwen van de wagentjes wordt een toelage verleend aan de bloemenkwekers.

De toelage wordt vastgesteld op € 0,035 per aangeplante struik met een maximum van € 1.750 voor alle bloemenkwekers samen en per begrotingsjaar. Indien er meer struiken zijn dan er toelagen beschikbaar zijn, dan wordt de totale toelage pro rata verdeeld tussen alle bloemenkwekers volgens de door hen aangeplante struiken.

De toelagen zijn betaalbaar op voorlegging van een verklaring van de kwekers voor het aantal struiken dat zij hebben geplant. Deze verklaringen moeten ingediend zijn één maand nadat de Kleine Bloemenstoet heeft plaatsgevonden. De inrichters van de Kleine Bloemenstoet dienen een verklaring af te leggen dat zij bedoelde bloemen hebben ontvangen van de Wommelgemse kwekers voor de wagentjes van de Kleine Bloemenstoet.