Kind erkennen

Wat

Met de erkenning verklaar je dat er een band van vader- of moederschap is tussen jou en het kind. Je kan een kind erkennen wanneer jij en je partner niet gehuwd zijn.

Voor wie?

 • de vader
 • de meemoeder

Procedure

Er zijn twee mogelijkheden:

Je doet een digitale aanvraag via het e-loket bij het Lokaal Bestuur waar moeder, erkenner of kind is ingeschreven:

 • je vult het aanvraagformulier in (zie bijlagen)
 • je stuurt dit document digitaal door naar de dienst burgerzaken
 • een medewerker contacteert je om een afspraak te maken
 • jullie komen langs bij dienst burgerzaken om je dossier te overlopen

Je maak een afspraak met een medewerker van dienst burgerzaken

 • je moet je persoonlijk aanmelden

Wanneer erkennen?

 • Voor de geboorte, met een attest van de gynaecoloog
 • Bij de aangifte van de geboorte
 • Na de geboorte

Wie moet er toestemming geven?

De moeder moet toestemming geven voor de erkenning:

 • bij erkenning voor, tijdens de geboorteaangifte of na de geboorte
 • bij erkenning van een kind jonger dan 18 jaar (niet-ontvoogd)

Het kind moet toestemming geven:

 • als het kind ouder is dan 12 jaar
 • als het kind jonger is dan 18 jaar, maar ontvoogd (ontvoogd kind: een kind jonger dan 18 jaar dat meerderjarig wordt verklaard, bv. omdat het kind huwt of wanneer een rechter dit beslist.)

Bedrag

Gratis

Afhandeling

 • de erkenning wordt opgemaakt
 • indien er een verblijfsvoordeel verbonden is aan de erkenning van het kind, volgt er een onderzoek. Je wordt hierover verder geïnformeerd tijdens je afspraak.

Wat meebrengen

Beide ouders dienen persoonlijk zich aan te melden in het bezit van hun identiteitskaart.

 • geboorteakte van moeder en erkenner (indien je in het buitenland geboren bent.)
 • bewijs van ongehuwde staat (niet nodig als je altijd in België hebt gewoond, dit reeds eerder bewezen heeft en nog steeds in België woont.)
 • bewijs van ontbinding/ nietigverklaring van vorig buitenlands huwelijken die niet in België werden ontbonden.
 • een bewijs van nationaliteit als je niet in België bent ingeschreven( nationaal paspoort, voor Europeanen is een Europees identiteitskaart voldoende.)
 • bewijs van woonst indien je niet in België bent ingeschreven
 • een wetscertificaat waaruit blijkt dat in hoofde van de erkenner is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen- indien het Belgisch recht van toepassing is, moet er geen wetscertificaat voorgelegd worden.

Aandachtspunten

Alle documenten die in het buitenland zijn opgesteld, moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. Je vindt meer info over legalisatie op de website van de federale overheid.

Alle documenten die niet in het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld moeten voorzien zijn van een officiële vertaling naar het Nederlands.

 • Erkenning voor de geboorte: attest gynaecoloog
 • Erkenning na de geboorte: recente geboorteakte van het kind