Kerk O.L.V. Boodschap

Wat

Al sinds de 14de eeuw maakte het Kandonklaar deel uit van de parochie Deurne. Pas in 1893 ging het bisdom in op het verzoek van een dertigtal inwoners om bij de parochie Borsbeek te worden ingedeeld (de Sint-Jakobusparochie). Toen de bevolking tijdens het interbellum toenam, ijverden enkele buurtbewoners voor een hulpparochie en de bouw van een school. De meeste kinderen liepen namelijk school in het centrum of in Borsbeek. 

Pionier August Volkaerts

Een van die pioniers was August Volkaerts, de toenmalige bewoner van het hof Kandonklaar. Toen Volkaerts in 1934 naar Antwerpen verhuisde, stond hij de nodige grond af om er een kapel te bouwen. In afwachting mocht zijn hovenierswoning als pastorie en de garage ervan als noodkapel gebruikt worden. Op zijn domein mocht ook een begraafplaats worden aangelegd en door zijn landgoed werden twee straten getrokken (de huidige Volkaertslei en de Maria Clarastraat). 

Naar een Wommelgems toezicht

Volkaerts verkocht het hof Kandonklaar in 1934 aan de Zusters Annonciaden van Huldenberg, die er een klooster vestigden en een meisjesschool bouwden. Op vraag van het bisdom stichtte Omer Stas, onderpastoor in Wijnegem, daar het jaar nadien een nieuwe parochie, de parochie O.L.V. Boodschap. In de nieuwgebouwde kapel werd onder grote belangstelling de eerste mis opgedragen. De doopvont is afkomstig van de noodkapel van de Basiliek van Koekelberg (Brussel) en de Kruisweg werd getekend door Albert Raus, een lokale kunstenaar. Ook openden de Zusters Annonciaden een kleuterschool in een van de bijgebouwen van het klooster. De nieuwe kapelanie viel onder Wommelgems toezicht. De zone langs de Ternesselei en het noorden waren al in 1893 bij de parochie HH. Petrus en Paulus gevoegd. 

Vanaf het prille begin bleek de hovenierswoning weinig geschikt om als pastorie te dienen. Daarom liet pastoor Stas in 1935 een woning bouwen aan de Volkaertslei. Die werd in 1949 door het gemeentebestuur overgekocht . De vroegere noodkapel en pastorie, ter hoogte van de huidige parking in die straat, werden in 1964 gesloopt. In 1950 kreeg het Kandonklaar ook een eigen parochiezaal in de Dahliastraat, de 'Sint-Jozefszaal', die reeds lang verdwenen is.