Juridische hulpverlening

De jurist van het OCMW verleent gratis juridisch advies bij allerlei soorten rechtsproblemen en conflictsituaties (bijvoorbeeld familierecht of huurrecht). Dat kan betrekking hebben tot bemiddeling, het nazicht juridische dossiers, uitleg over procedures of bemiddeling met schuldeisers. 

Tweemaal per maand houdt een advocaat van het Bureau Juridische Bijstand, in samenwerking met de balie van Antwerpen, ook een zitdag op het OCMW. Deze zitdagen worden per drie maanden vastgesteld en worden gepubliceerd in 'de Wommelgemnaar'. Voor de komende periode zijn de data:

  • woensdag 17 en maandag 29 oktober;
  • woensdag 7, 14 en maandag 26 november;
  • woensdag 12 en maandag 17 december.

Op maandag kan je je aanmelden tussen 14 en 15:30 u. Op woensdag kan je je aanmelden tussen 15 en 16.30 u.

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente kunnen op de juridische dienst van het OCMW terecht voor gratis juridisch advies. Er is geen inkomensgrens.

Voor advies door de advocate van het Bureau Juridische Bijstand kan iedereen terecht, ook wie niet in Wommelgem woont. Bij complexere juridische vragen zal de jurist doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten of andere diensten.