Jaarrekening

Een beleidsnota bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • Doelstellingenrealisatie
  • Doelstellingenrekening
  • Financiële toestand

De schema's vermelden naast de effectief gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van 2016 (jaarrekening) ook de ontvangsten van het oorspronkelijk budget 2016 (initieel budget) en de budgetten na de laatste budgetherziening 2016 (eindbudget).