Jaarrekening

Wat

Een beleidsnota bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • Doelstellingenrealisatie
  • Doelstellingenrekening
  • Financiële toestand

De schema's vermelden naast de effectief gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het betreffende jaar (jaarrekening) ook de ontvangsten van het oorspronkelijk budget (initieel budget) en de budgetten na de laatste budgetherziening (eindbudget).

Vanaf 2020 vind je de jaarrekening via Meeting Burger (klik hier). Onderstaande bijlagenlijst wordt niet langer aangevuld.