Installatiepremie

Wat

Het OCMW kan een installatiepremie toekennen aan een dak- of thuisloze die een verblijfplaats heeft gevonden. Deze premie kan de persoon gebruiken om zich te installeren, de woning in te richten met meubelen of wat keukenspullen te kopen.

Meer informatie vind je op de website van de federale overheid
 

Voor wie?

Personen die voorheen dak-of thuisloos waren en een verblijfplaats gevonden hebben.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een installatiepremie als je:

  • een leefloon of equivalent leefloon ontvangt of een vervangingsinkomen ontvangt ten laste van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld een ziektevergoeding of een werkloosheidsuitkering) of;
  • een uitkering ontvangt ten laste van de sociale bijstand (bijvoorbeeld een tegemoetkoming aan gehandicapten) of;
  • een inkomen hebt dat lager is dan het leefloonbedrag volgens de gezinssituatie, verhoogd met 10%.

De toelage kan slechts eenmaal worden toegekend.

Bedrag

Het bedrag dat je ontvangt is gelijk aan het leefloon 'categorie gezinslast' ongeacht de categorie waartoe je behoort.