Installatiepremie

Wat

Het OCMW kan een installatiepremie toekennen aan een dak- of thuisloze die een verblijfplaats heeft gevonden. Deze premie kan de persoon gebruiken om zich te installeren, de woning in te richten met meubelen of wat keukenspullen te kopen.

Meer informatie vind je op de website van de federale overheid
 

Voor wie?

Personen die voorheen dak-of thuisloos waren en een verblijfplaats gevonden hebben.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een installatiepremie als je:

  • een leefloon of equivalent leefloon ontvangt of een vervangingsinkomen ontvangt ten laste van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld een ziektevergoeding of een werkloosheidsuitkering) of;
  • een uitkering ontvangt ten laste van de sociale bijstand (bijvoorbeeld een tegemoetkoming aan gehandicapten) of;
  • een inkomen hebt dat lager is dan het leefloonbedrag volgens de gezinssituatie, verhoogd met 10%.

De toelage kan slechts eenmaal worden toegekend.

Bedrag

Het bedrag dat je ontvangt is gelijk aan het leefloon 'categorie gezinslast' ongeacht de categorie waartoe je behoort.

Melding sluiten

Samen tegen het coronavirus

Een overzicht van alle maatregelen in Wommelgem

Onze diensten helpen je (van thuis uit) verder

  • Mail je vraag naar de dienst of bel naar het onthaal via tel. 03-355 50 50
  • Gebruik zoveel mogelijk de formulieren van het digitaal loket
  • Dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak (en enkel voor dringende documenten)
  • De bib opende opnieuw de deuren, mét voorzorgsmaatregelen
  • De werf, BKO en thuiszorgdienst werken verder met de nodige voorzorgsmaatregelen

Heb je hulp nodig of kan je hulp bieden?

Maak gebruik van ons vrijwilligersnetwerk (vb. voor boodschappen, honden uitlaten, sociaal contact). Lees het artikel (klik hier) voor meer info of via tel. 03-355 50 55.

Naar het digitaal loket